Природа сильного бізнесу

Іванна ЛитвиненкоДиректор

Сфера діяльності Іванни охоплює такі напрями:

  • - консультації клієнтів з питань депозитарної діяльності;
  • - проведення депозитарних операцій (відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах, списання, зарахування, переказ, блокування цінних паперів);
  • - надання комплексу послуг з дематеріалізації акцій підприємств з подальшим обслуговуванням реєстрів акціонерів на рахунках у цінних паперах;
  • - підготовка та подача звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ПАРД;
  • - взаємодія з Національним депозитарієм України, ПАРД, НКЦПФР, ДПІ з питань здійснення депозитарної діяльності.

Іванна має значний досвід роботи на фондовому ринку України. Свою трудову діяльність вона розпочала в 1996 році в Інвестиційній компанії «Обрій Капітал», де займалася професійною діяльністю за різними напрямами фондового ринку. Працювала експертом аналітичного відділу, керувала бек-офісом, а також відділом управління активами.

Брала безпосередню участь у запуску в обіг і подальшій роботі з цільовими облігація, а пізніше – й опціонами АТ «Укртелеком», знайома з процедурами реєстрації емісії цінних паперів, проведення загальних зборів акціонерів, отримання коду ISIN та ін. Депозитарної діяльністю займається з 2007 року, з 2010 року – на керівних посадах.

Іванна отримала вищу економічну освіту в Київському державному економічному університеті за магістерською програмою «Економічна статистика» (кваліфікація магістра державного управління). Має ряд сертифікатів, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на здійснення професійної діяльності з цінними паперами.

До команди PRO CAPITAL SECURITIES Іванна приєдналася в 2013 році.