• »
  • »
  • »
  • Обмін електронними документами між НКЦПФР та Центральним депозитарієм цінних паперів почне здійснюватися за затвердженим регулятором порядку

News